ประวัติ

ความเป็นมาของกิจการsbeplay体育苹果版下载hin-otsu硅氧烷

ปี1949.
เริ่มค้นคว้าวิจัยพื้นฐานของซิลิโคน
ปี1953.
เริ่มกิจการอุตสาหกรรมการผลิตซิลิโคน
ปี1976.
จัดจัดตั้งสถานค้นคว้าค้นคว้าวิจัยวัสดุวัสดุ
ปี1985.
จัดตั้งbeplay体育苹果版下载Shin-Etsu Silicones,Inc。
ปี1986.
จัดตั้งbeplay体育苹果版下载Shin-Etsu Silicone Korea Co.,Ltd。
ปี1987.
จัดตั้งbeplay体育苹果版下载新伊苏硅胶台湾有限公司
ปี1989.
จัดตั้งsbeplay体育苹果版下载hin-etsu硅氧烷欧洲b.v.
ปี1990.
จัดตั้งbeplay体育苹果版下载Shin-Etsu新加坡PTE。有限公司
ปี1991.
จัดจัดHhincorSilicones,Inc。
ปี2001.
จัดจัดshbeplay体育苹果版下载in-etsu硅氧烷(泰国)有限公司
จัดตั้ง亚洲硅氧烷单体有限公司
ปี2002.
จัดตั้ง浙江新ETSU高科beplay体育苹果版下载技化工有限公司
ปี2003.
เริ่มกิจการโรงงาน自由港ของbeplay体育苹果版下载美国的Shin-Etsu硅氧烷。
จัดตั้งbeplay体育苹果版下载新伊苏硅胶国际贸易(上海)有限公司
ครบรอบ50ปีการก้าวเข้าวงการซิลิโคนของshin-ebeplay体育苹果版下载tsu
ปี2004.
เริ่มประกอบกิจการ亚洲硅氧烷单体และshin-etsu硅氧烷(泰国)beplay体育苹果版下载
ปี2007.
beplay体育苹果版下载新伊苏硅胶国际贸易(上海)有限公司เปิดบริษัทสาขาที่กว่างโจว
ปี2008.
beplay体育苹果版下载Shin-Etsu新加坡PTE。有限公司จัดจัดตั้งสำนักงานงานเจ้าหน้าที่ประจำการอินเดีย
ปี2010.
beplay体育苹果版下载Shin-Etsu Silicones Europe B.v.จัดตั้งบริษัทสาขาที่เยอรมนี
จัดตั้งbeplay体育苹果版下载Shin-Etsu硅胶(南通)有限公司
ปี2011.
beplay体育苹果版下载Shin-Etsu新加坡PTE。有限公司จัดตั้งบริษัทสาขาที่อินเดีย
ปี2012.
จัดตั้งsbeplay体育苹果版下载hin-etsu do brasil代表ançãodeproputosquímicoltda。
ปี2013.
แต่งตั้งให้亚洲硅氧烷单体有限公司เป็นเป็นบริษัทในเครือเครืออย่าง
เริ่มประกอบกิจการbeplay体育苹果版下载Shin-Etsu硅胶(南通)有限公司
ปี2014.
beplay体育苹果版下载Shin-Etsu Silicone Korea Co.,Ltd。จัดตั้งศูนย์技术
页面顶部